Hoe verloopt een ontwerp-traject

Deze wordt gekenmerkt door een intensieve voorstudie waarin de meter nog niet direct mee hoeft te lopen. Want we zijn ervan overtuigd dat een goede investering in het voortraject zichzelf in een latere fase weer terugbetaalt.

Voorstudie

Voordat een project tot uitvoering komt, wordt eerst een voorstudie gemaakt. Deze bestaat uit een intakegesprek en de vorming van een eerste idee. Daarna wordt er een gedetailleerde omschrijving van het project gemaakt, waarin visie, doel, specificaties en tijdpad worden bepaald. Ook wordt in deze fase een oriënterend marktonderzoek uitgevoerd: wellicht zijn er al producten te verkrijgen die aan de vraag (kunnen) voldoen. Tijdens deze voorstudie groeit het beeld, waaraan het product moet voldoen en kan een open begroting worden gemaakt.

Ontwerp

Als het project duidelijk is, en er blijkt in de markt nog geen pasklare oplossing voorhanden, dan verschuiven de werkzaamheden naar de ontwerpfase. Eerst worden de grote lijnen uitgezet in de vorm van een 3-D model met eventueel de ruimte eromheen. Eventuele aandrijvingen en besturingen worden geselecteerd. Gaandeweg krijgt het model steeds meer vorm en groeit deze uit tot conceptontwerpen. In deze fase kunnen ook sterkteberekeningen of levensduurberekeningen nodig zijn.

Werktekeningen

Na overleg wordt één conceptontwerp verder uitgewerkt om te kunnen fabriceren. Compleet met 2-D werktekeningen, plaatuitslagen, freesfiles of printfiles.

Prototype

Met behulp van de werktekeningen wordt een prototype vervaardigd. In sommige gevallen wordt met meerdere prototypes gewerkt. Deze worden getest en aan de hand van de resultaten geoptimaliseerd.

Product

Uiteindelijk kan het ontwerp in productie worden genomen. Hiervoor maken wij de definitieve productietekeningen. We kunnen hulp bieden bij de selectie van een productiebedrijf, waarbij we niet alleen letten op de kosten van het product en voor de eindgebruiker, maar ook op kwaliteit, continuïteit, service en levertijd.

Overdracht

Als afronding van het project volgt de overdracht. Hierbij wordt het constructiedossier (compleet met afspraken, eisen, berekeningen, productietekeningen, certificaten en testresultaten) compleet gemaakt en overhandigd.

Pasknijper

Pasknijper

16 foto golfdempers

Camera voor medische toepassing

Kabel lier

Kabel-lier

Ga naar boven