Voor mensen met een beperkte armfunktie is het soms noodzakelijk om het optillen van de arm te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een boek optillen, haren kammen, toetsenbord bedienen, eten en drinken. Hiervoor zijn actieve ondersteuningen in de handel, waarbij het gewicht van de arm wordt gecorrigeerd. De klant moet dan vervolgens zelf voldoende kracht hebben om het voorwerp zelf op te tillen.
Als deze kracht niet (meer) voldoende is dan is een electrische ondersteuning gewenst. Hiervoor is een mechaniek ontwikkeld dat producten tot 1 kg kan optillen.