Van januari tot juli 2021 heb ik voor MTSA gewerkt aan de eerste waterstoffabriek in Nederland. Van lay-out tot alle werktekeningen om de componenten als electroliser, compressor en tankwagen op een veilige manier aan elkaar te koppelen. Om waterstof met 300 Bar in een tankauto te pompen was niet eenvoudig. Sinds maart 2022 is de fabriek in bedrijf.

Naar verwachting gaat GroenLeven jaarlijks 100.000 kg waterstof produceren in Oosterwolde. Deze groene waterstof wordt vervolgens afgenomen door het lokale taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas uit Heerenveen. De ton aan groene waterstof is goed voor ongeveer 10 miljoen schone kilometer aan autoritten met een personenauto.

https://www.waterstofmagazine.nl/achtergronden/12-interviews/1737-nederland-alliander-en-groenleven-openen-eerste-waterstoffabriek